Nie wiesz co zrobic z pustymi tuszami i tonerami - oddaj je do skupu 07. października 2015 11:44:00

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który świadczy, że firma w sposób należyty i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go odpowiedniemu organowi. Odpadem nazywamy substancje i przedmioty, których właściciel zobowiązany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują organowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, która wytwarza odpad zmuszona jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili przekazania go do następnego posiadacza. Dowód ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w dodatku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wystawiając Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego samochodu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich surowców jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Należy zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, gdyż w większości wypadków określenie niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, chemikaliami itp. Jednakże materiałem niebezpiecznym, może być chociażby pusty toner z urządzenia drukującego. www.ekoswiat.eu


kilof1d1

Komentarze (0) ||0|| /comments/nie-wiesz-co-zrobic-z-pustymi-tuszami-i-tonerami
slowa kluczowe: karta przekazania odpadu, puste tonery, puste tusze, skup tonerów, skup tuszy, zużyte tonery
kategorie:

Ksiega


Brak linków
Brak kategorii


Made by Palurien
for elf site
Picture by NN